اخبار دفتر فارغ‌التحصيلان
گزارش برنامه (7) نیمسال اول 1394
تاریخ برگزاری: 2 مرداد 1394 مربی: امیرحسین عطارزاده
١٤:٠٨ - يکشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٤متن كامل

گروه کوهگزارش برنامه (6) نیمسال اول 1394
تاریخ برگزاری: 11 و12 تیر 1394 سرپرست: نوید صدریا
١٣:٥٠ - يکشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٤متن كامل